Sjögrens Syndrom

Tandskader som følge af kemoterapi eller strålebehandling eller personer med Sjögrens Syndrom

Region yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, som pga. strålebehandling i hoved- og halsregion eller pga. kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer. Samme særlige tilskud yder regionen til personer, som pga. Sjögrens Syndrom eller medførte sjældne sygdomme har betydelige dokumenterede tandproblemer.

Ved strålebehandling af hoved og hals for kræft opstår akutte bivirkninger i form af f.eks. sår i munden, svamp,
belægninger, mundsmerter og mundtørhed. Kroniske gener efter strålebehandlingen kan være mundtørhed, røde og sarte slimhinder og øget cariesaktivitet. Som følge af strålebehandlingen opstår således ofte et øget behov for
tandpleje både i form af tandbehandlinger og forebyggende tandpleje.

Ved kemoterapi i forbindelse med kræft kan der opstå akutte såvel som mere kroniske bivirkninger i munden.

Ved den kroniske sygdom, Sjögrens Syndrom, er spytkirtler og tårekirtler påvirkede, hvilket gør patienternes mund og øjne tørre. Mundgener kan omfatte hævelse af spytkirtler, mundtørhed, svamp, tynde sarte slimhinder og øget
cariesaktivitet.

Tandbehandlingen udføres svarende til det dokumenterede behov (tandfyldninger, rodbehandlinger, kroner, proteser mv.). Ofte vil der tillige være behov for forebyggende tiltag, herunder afpudsning, tandrensning, kontrol og
instruktion, f.eks. hver 3. måned, afhængigt af behov.

Patienten skal søge regionen om tilskuddet. Ansøgningen vedlægges lægelig dokumentation for sygdom/behandling samt erklæring fra egen tandlæge vedlagt journalen med dokumentation for de opståede særlige problemer efter
strålebehandling, kemoterapi samt for patienter med Sjögren Syndrom. I den særlige tilskudsbevilling vil de
nærmere vilkår for støtten fremgå, herunder sædvanligt hvilke tandbehandlinger, der ikke kræver regionens
forhåndsgodkendelse.
Patientens egenbetaling til tandpleje hos praktiserende tandlæge kan maksimalt udgøre kr. 1.745,- (2013-niveau).
Tilskuddet er uafhængigt af patientens indkomst- og formueforhold. Når patienten har dokumenteret denne egenbetaling inden for 12 måneder regnet fra bevillingsansøgningen, betaler regionen den fremtidige
patientsandel for tandydelser omfattet af regionens tilskudsbevilling. Udgifter til behandling, som ikke er omfattet af tilskudsbevillingen, betales af patienten. Ønsker patienten end dyrere behandling end den bevilligede, kan patienten få refunderet et beløb fra regionen svarende til prisen på den bevilligede behandling.

Lovgivning:

Sundhedsloven:

§ 166. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der på grund af strålebehandling i hoved og halsregion eller på grund af kemoterapi har betydelige dokumenterede tandproblemer.
Stk. 2. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af Sjøgrens Syndrom har betydelige dokumenterede tandproblemer.
Stk. 3. Regionsrådet yder et særligt tilskud til tandpleje til personer, der på grund af medførte sjældne sygdomme har betydelige, dokumenterede tandproblemer.
Stk. 4. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler for støtte til de nævnte
patientgrupper,
herunder størrelsen af patientens maksimale egenbetaling i praksistandplejen.