“Danmark”

Hvad er “Danmark”?

Sygeforsikringen “danmark” er en medlemsejet forening stiftet i 1973, som i dag tæller over 2,5 mio. medlemmer.

De medlemsundersøgelser, vi jævnligt foretager i Sygeforsikringen “danmark”, viser en enestående høj tilfredshedsgrad. Måske skyldes det, at medlemmerne oplever “danmark” som en enkel, billig, individuel, fleksibel og gennemskuelig forening, hvor mere end 90 procent af kontingentet udbetales som tilskud til medlemmerne.

Gruppeskrift

Du kan skifte gruppe, når du har været i din nuværende gruppe i 12 måneder. Hvis du ønsker at skifte gruppe, kan du
gøre det på “Danmark”s hjemmeside under punktet “Dækning” eller du kan ringe til “Danmark”.

Gruppeskiftet har virkning fra det tidspunkt, hvor “Danmark” modtager din meddelelse.

Hvis du opfylder betingelserne for gruppeskift, vil du blive flyttet til den gruppe, du har ønsket og i løbet af kort tid,
modtage en ny police.

Dækning og kontingent hænger sammen, så hvis du skifter til en gruppe med lavere kontingent, vil tilskuddene
typisk også være lavere eller helt falde væk. Et gruppeskift kan også betyde, at du mister de anciennitetsfordele,
du har optjent ved uafbrudt medlemskab i samme gruppe.

Dækning og kontingent hænger sammen, så hvis du skifter til en gruppe med lavere kontingent, vil dækningen/tilskuddene
typisk også være lavere eller helt falde væk.

Derudover skal du være opmærksom på, at gruppeskiftet kan betyde, at du mister nogle af de fordele, du har
optjent ved uafbrudt medlemskab af Gruppe 1 eller Gruppe 2.

Når du skifter til Basis-Sygeforsikring bliver du hvilende medlem.

Som hvilende medlem får du ingen tilskud, men du bevarer retten til at skifte gruppe igen – tidligst efter 12 måneder
– uden, at du skal opfylde vores helbredskrav.
Ved gruppeskift til Basis-Sygeforsikring mister du den anciennitet, du har optjent ved uafbrudt medlemskab af samme gruppe.

Du mister ikke anciennitetsbestemte fordele ved skift fra Gruppe 5 til en gruppe med højere tilskud – eksempelvis
Gruppe 1.

Du bevarer dine anciennitetsbestemte fordele fra Gruppe 5, når du skifter til Gruppe 1 eller Gruppe 2.

Udbetaling

Når du har været til behandling, overfører vi dine oplysninger om regningen til “Danmark”. Derefter vil dit tilskud stå
på ”Dit Danmark”, hvor du kan se yderligere detaljer om tilskuddet under punktet “Tilskud”.

Du kan se på din regning, om den automatisk bliver overført til ”Danmark”. Hvis du er i tvivl, kan du spørge os.

Medlemsskab

Hvis du ønsker at blive medlem af ”Danmark”, skal du opfylde nogle betingelser, som du kan læse her.

Hvis du opfylder disse betingelser, kan du melde dig ind her: