Efter nogle problemer med at udsende sms´er og mails vedr. overdragelse af journal, lykkedes det vore It-leverandør at få brugbare links med i teksten. Har du fortsat problemer med det fremsendte, kan du ringe til os på tlf.: 23889911

Jeg vil gerne fortsætte med at være din tandlæge!
Imidlertid vil det fra 1.1.2023 ikke længere være mig, der ejer klinikken. Tandlæge Nadia Østergaard har købt klinikken og ansat mig. Der kommer en tandlæge mere på klinikken, men ellers vil du fortsat møde Jane, Inge Lise, Nina, June og mig. For at du kan fortsætte på klinikken hos os, skal du dog give dit samtykke til, at jeg må overdrage din journal til Tandlæge Nadia Østergaard. Der er tale om en ren formalitet.
Hvis du ikke svarer, eller hvis du ikke ønsker din journal overdraget til Tandlæge Nadia Østergaard, er vi forpligtet til at overdrage din journal til Styrelsen for Patientsikkerhed. Du vil herefter kunne rette henvendelse til styrelsen, hvis du ønsker din journal udleveret til en anden tandlæge.