Parodontose

Hvad er parodontose?

Parodontose er en betændelsestilstand, der angriber den knogle, som holder tænderne fast i kæben.

Hvordan opstår parodontose?

Parodontose starter som en relativt overfladisk betændelse i tandkødsranden omkring tandens krone. Tandkødet
bliver rødt, hævet og har en tendens til at bløde, når man børster tændene.
Betændelsen opstår fordi man ikke effektivt får fjernet de bakteriebelægninger på tandkødet og tænderne,der
naturligt vokser frem. Men andre ord fordi man ikke får renset sine tænder tilstrækkeligt med med tandbørste,
tandtråd, mellemrumsbørster osv. (Der kan dog være andre årsager til tandkødsbetændelse end bakteriebelægninger).

Så længe betændelsen ikke arbejder sig dybere ned i tandkødslommen omkring tanden, sker der kun begrænset skade på knoglen omkring tanden.

Har der gennem længere tid været betændelse i tandkødet, begynder bakterier og tandsten at trænge ned i
tandkødslomme omkring tanden – og betændelsen arbejder sig således også stadigt dybere
ned omkring tandens rod. Betændelsen og de giftige stoffer baterierne afgiver, begynder nu at nedbryde knoglen omkring tanden. I takt med at knoglen omkring tanden ødelægges, blive tandkødslommen dybere og dybere, og giver plads til flere
bakterier og mere tandsten. Hermed mere og alvorligere betændelse. Man er inde i en “ond cirkel”.

Når efterhånden meget af knoglen er ødelagt, løsnes tanden, og kan til sidst falde helt ud.

Faktorer

Enkelte mennesker er disponeret for parodontose pga. arvelige faktorer, sygdom eller hormonelle faktorer.
Diabetes eller sukkersyge er et eksempel herpå.

Rygning er en væsenlig faktor i forbindelse med parodontose. Det er min holdning, at rygning er et personligt valg,
som jeg naturligvis ikke skal blande mig i.
Det er dog vigtigt, at mine patienter er informeret om, at rygningen hos mange mennesker er en medvirkende årsag
til parodontosens opståen og udvikling – og forstår at et rygestop i mange tilfælde kan være med til at stoppe
udviklingen af parodontosen.

Des væsenligste og hyppigste årsag til parodontose er imidlertid bakteriebelægninger og tandsten.

 

Hvordan opdages parodontose?

Man stiller diagnosen ved en klinisk undersøgelse, hvor tandlægen måler tandkødslommerne omkring tænderne
med en tandkødsmåler (pochedybdemåler). Man skelner mellem begyndende,
moderat og alvorlig parodontose.

En sund tandkødslomme er på 0-3 mm. Er lommerne 3-5 mm dybe taler man om begyndende parodontose. 5-7 mm er moderat parodontose og mere end 7 mm er alvorlig parodontose.

Tandlægen kan også stille diagnosen ved hjælp af røntgenbilleder.

 

Hvordan forebygger man parodontose?

Det væsentligste er, at man har en god mundhygiejne.
Det betyder man i det mindste een gang om dagen får gjort sine tænderne helt rene! Ud over grundig tandbørstning
skal tandmellemrummene renses med tandstikker, tandtråd er mellemrumsbørster.
Det er også yderst vigtigt, at man efter behov får professionelle tandrensninger af en tandplejer eller tandlæge, der
kan fjerne de belægninger og tandsten, der kommer på tandkronerne og i tandkødslommerne, og som man ikke
selv kan fjerne. Tandplejeren eller tandlægen vil også instruere og vejlede.

 

Hvordan behandler man parodontose?

Har tandplejeren eller tandlægen konstateret parodontose, kortlægges omfanget med et diagram over alle tandkødslommerne. Tandlægen eller tandplejeren vil instruere i grundig mundhygiejne, og alle tænder skal renses for tandsten og skadelige belægninger både over og under tandkødsranden.

 

Opfølgning

Det er desværre ikke alle, der bliver helbredt for parodontose. En del mennesker har en så udpræget tendens til parodontose, at målet begrænses til udskyde og forsinke sygdommens udvikling. Under alle omstændigheder vil parodontoseramte have behov for opfølgende besøg hos tandlægen eller tandplejen til regelmæssig kontrol og tandrensninger. Med års mellemrum kan det desuden være nødvendigt at gentage en egentlig parodontosebehandling, der er mere omfattende end de vedligeholdende almindelige tandrensninger.