Bro

Hvad er en bro?

1. Erstatning

Har man mistet en eller tænder, kan der være behov for erstatning. En måde at erstatte mistede tænder på, er at fremstille en såkaldt bro. En bro er antal sammenhængende kunstige tænder, der bliver fast cementeret på tilslebne tænder.

2. Beslibning

Nabotænderne til den manglende tand beslibes, så de er parallelle, og så der er plads til de bærende kroner. Der foretages herefteren 3D-scanning af området og af de tænder, som broen skal bide mod.

3. Midlertidig krone

I den periode der går, inden broen er fremstillet på laboratoriet, er de tilslebne tænder forsynet med midlertidige kroner. Disse midlertidige kroner fjernes, broen tilpasses og cementeres fast.

4. Rigtige bro

Broen er nu sat fast, og den manglende tand er erstattet. Vi benytter udelukkende dansk fremstillede kroner og broer på klinikken.